Corona update: Welke zorg mag u van ons verwachten?

Helaas neemt het aantal besmette mensen met het coronavirus nog steeds toe. Er zijn daarom inmiddels aanvullende maatregelen vanuit het kabinet genomen. Onze praktijk neemt deze maatregelen heel serieus en wij willen dan ook ons steentje bijdragen. De maatregelen hebben consequenties voor de zorg die wij als fysiotherapeut kunnen bieden. Uw gezondheid en de gezondheid van onze therapeuten staat bij ons op nummer 1. Dit vraagt aan beide kanten wat aanpassingen in de manier van begeleiding en behandeling.

Beoordeling voortgang behandeltraject
Heeft u lichamelijk klachten dan kunt u dat nog steeds aan ons kenbaar maken via het afsprakenformulier op de site, telefonisch of via mail. Wij zullen telefonisch contact met u opnemen om uw klachten te beoordelen. Op basis hiervan bepalen wij de vervolgstappen. Hier zijn twee mogelijkheden.

Optie 1: U wordt op afstand begeleid via online consults en gerichte fysiotherapie oefeningen die aansluiten bij uw klacht. In principe gaan wij van deze optie uit.

Optie 2: Indien wij het toch noodzakelijk achten om u fysiek te zien en behandelen, nemen wij contact op met uw huisarts voor nader overleg of een verwijzing. U hoeft hiervoor dus niet zelf langs uw huisarts.

Bij een fysieke behandeling zullen wij vanaf nu altijd beschermingsmiddelen dragen om uw en onze gezondheid te beschermen. Wij staan over de inzet van de beschermingsmiddelen in nauw contact met de huisarts en volgen alle richtlijnen vanuit het RIVM. Vertoont u symptomen van corona, dan zal ook hier in overleg met de huisarts besproken worden wat de mogelijkheden zijn.

Wij zetten ons er ook nu voor in om u, zo goed als mogelijk en verantwoord is, de zorg te kunnen blijven bieden die u nodig heeft.
Uw behandeltraject blijven wij volgen -al dan niet op afstand- en uw voortgang wordt zoals gebruikelijk vastgelegd in uw dossier.

Wij vragen uw begrip voor de aanpassingen die momenteel van ons allen nodig zijn.

Wat doet Rug-Care anders

Nieuwe mogelijkheden van revalidatie en inzichten van Rug-en Nekklachten.

De ervaring is dat rugklachten en nekklachten een enorme invloed hebben op het dagelijks leven.

Huishoudelijke taken kunnen minder of niet meer uitgevoerd worden, men kan de kinderen of kleinkinderen niet meer optillen. Sommige mensen hebben zoveel klachten dat zij niet meer normaal hun werk kunnen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan motor control en musculaire dysfunctie aan de basis liggen van een groot deel van deze rug-en nekklachten. Het RUG-CARE BIOFEEDBACK-concept zorgt er juist voor dat mensen met nek-en rugklachten opnieuw comfortabel hun dagelijkse bezigheden kunnen voorzetten.

Het is gebleken dat het trainen van MOTOR CONTROL een slagingskans heeft van 82%. Sinds 8 jaar werkt Rug-Care met een wetenschappelijk onderbouwde biofeedback revalidatieprogramma dat zich wereldwijd bewezen heeft. Het DAVID RUGCARE-system wordt wereldwijd gebruikt in o.a. rug centra in de USA, HET RUGHUISNederland, FPZ Duitsland en ziekenhuizen waaronder AZ AlMA in België.

Wat doet Rug-Care anders.…………begin tussen en eindmeting (meten=weten)

Voorbeeld.figuur1;post-operatieve-HNP

 

 

Wat doet Rug-Care anders…….oefenen zonder pijn en wervelkolom belasting

Wat doet Rug-Care anders……………….… doorbreken van de vicieuze pijncirkel

                                      Rug-Care heeft het programma Evidence based therapy opgebouwd:

Inventarisatie van de klacht en profiel bepaling vindt plaats dmv online vragenlijsten, anamnese , functie onderzoek en ons speciale David Rug-Care Biofeedback test.

Het Rug-Care-systeem geeft in het kader van Evidence Based Therapy een objectief beeld van de motorische controle van de nek- en rugspieren. Het meet de mobiliteit en de isometrische maximaal kracht van de Lumbale en/of de cervicale wervelkolom. Deze worden vergeleken met normwaarde gebaseerd op leeftijd , geslacht, lengte en gewicht. Tevens wordt de balansverhouding tussen agonist en antagonist, links en rechts vergeleken. (zie figuur1)

Na de totale inventarisatie worden de resultaten en  het revalidatie voorstel altijd besproken met de cliënt en indien gewenst met de verwijzer.

 

 

Wat doet Rug-Care anders…………………… geïsoleerde motorcontrol trainingen

 Training volgens het Rug-Care biofeedback concept:

De training bestaat uit het optimaliseren van de Biomechanics. RUGCARE  maakt gebruik van wetenschappelijk bewezen apparatuur, die het hoogst mogelijke neuromusculaire effect geven. Tijdens het oefenen krijgt de cliënt visuele feedback. Dit is uniek om de beoogde  motor control op de juiste manier te trainen en binnen de ROM te blijven die tijdens de test is bepaald. Het oefenen gebeurt in een zodanig gefixeerde positie dat de wervelkolom totaal niet wordt belast.Tijdens het gehele traject wordt verband gelegd tussen het aangeleerde bewegingsgedrag en het functioneel bewegen in het Algemeen dagelijks leven. Continue fine tuning vindt tijdens het gehele proces plaats.

Wat doet Rug-Care anders…………….………….……oefenen met visuele feedback

 • Toepassen van langzaam toenemende gedoseerde kracht
 • Het trainen van juiste en correcte houdings technieken die worden geïntegreerd in dagelijkse activiteiten en werkactiviteiten ( eventueel met cesartherapeut)
 • Life style begeleiding (eventueel inschakeling van diëtist en psycholoog)
 • Coördinatietraining met gedoseerde snelheid, en tijd
 • Goede en relaxte mobiliteitstraining in het pijnvrije segment
 • Proprioceptieve training van juist de diepe musculatuur.
 • Training vind plaats met continue visuele biofeedback

 

Wat doet Rug-Care anders……………………………na afloop: lifestyle begeleiding

 

DOELGROEP / INDICATIES:

 • A-Specifieke subacute en chronische rug-en nekklachten
 • Lumbale Hernia,Wervelkolom Artrose,Kanaalstenose,Spondylolisthesis,Spondylolysis, Discopathie,Bechterew
 • Discus problemen,Lumbale instabiliteit,Radiculair syndroom,Piriformis Syndroom, Bekken instabiliteit
 • Post operatieve :Hernia,Wervelfractuur,Spondylodese,Kanaalstenose
 • Whiplash,Cervicale Hernia,Cervicaal artose,Uncovertebraal artrose,Cervicale discusdegeneratie
 • Post-operatief cervicale klachten
 • Houdingsgerelateerde klachten,Scoliose,Scheuermann

 

Belangrijke informatie over het coronavirus

Waarschijnlijk volgt iedereen de berichtgeving in de media over het coronavirus. Ook in Nederland zijn er inmiddels steeds meer besmettingen bekend. Om deze reden willen wij u dan ook informeren hoe wij hiermee omgaan in de praktijk en ook hoe u hier zelf mee om kunt gaan.

Belangrijke informatie over het coronavirus

Het virus is vooral risicovol voor oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Om besmetting te voorkomen is preventie heel belangrijk. Daarin hebben wij allemaal een rol.

Wat kunt u zelf doen om besmetting en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, niet in de handen
 • Gebruik papieren zakdoekjes

In onze praktijk gelden de gebruikelijke hygiëneregels, maar we vragen nu extra aandacht voor het volgende:

 • Gebruik een schone handdoek als u bij ons komt trainen
 • Zorg ervoor dat u elke keer de trainingsapparatuur goed reinigt na het gebruik.

En let goed op!:

Heeft u griepverschijnselen en bent u de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar het coronavirus heerst of heeft u contact gehad met iemand die besmet is of uit een risicogebied komt, meldt u zich dan telefonisch bij de huisarts en neem contact op met ons.

Het RIVM heeft dit advies op 1 maart uitgebreid en geeft aan dat u ook bij milde luchtwegklachten een dag thuis moet blijven als u uit een risicogebied komt of contact gehad hebt met een besmette patiënt of iemand die uit een risicogebied komt.

Wij houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten en zullen deze informatie updaten indien nodig. Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden en wordt de actuele stand van zaken vermeld (https://www.rivm.nl/coronavirus). 

Stijfheid? Dit kunt u doen!

Last van stijfheid? Het komt u vast niet onbekend voor; u stapt uit bed en u voelt al gelijk dat u last heeft van een stijve nek. Waarschijnlijk omdat u verkeerd heeft gelegen of omdat u wat gestrest bent. De oorzaak kan verschillen maar het resultaat is stijve spieren. Heeft u last van stijve spieren? We delen alvast een tip: kom in beweging!

Wat zijn stijve spieren?

Spieren zorgen ervoor dat we kunnen bewegen. Om te bewegen is energie nodig, welke wordt verkregen door koolhydraten die we verbranden. Bij deze verbranding ontstaan afvalstoffen. Wanneer u zich stijf voelt, is het wanneer deze afvalstoffen in uw spieren ophopen. 

Oorzaken stijve spieren

De oorzaak van een stijve nek en schouders valt bijna altijd te herleiden naar een overmatige spierspanning. De oorzaak kan ook psychisch zijn. Als u niet goed slaapt vanwege uw matras, komt er een grote druk op verschillende spieren te staan. Ook kan te weinig beweging, ouder worden, koude en vochtige plekken of een eenzijdig dieet stijve spieren veroorzaken.

Tips bij stijfheid

Bent u te hard van stapel gelopen bij sporten? Heeft u net iets te vaak uw nek geknakt? Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen, maar ook kunt u zelf het volgende doen:

 • Blijf in beweging. Dit kunt u al doen door net iets vaker koffie te halen of de fiets te pakken in plaats van de auto. Of haal wat vaker boodschappen in plaats van 1 keer per week alles in te slaan.
 • Begin met een warme douche. Meteen een warme douche na het slapen helpt het lichaam warm worden.
 • Een goede werkhouding is ook zeer belangrijk. Als u heel de tijd dezelfde houding aanneemt omdat uw stoel verkeerd staat afgesteld, kunt u bijvoorbeeld een stijve nek/rug krijgen.
 • Gaat u sporten? Super! Maar loop niet uzelf voorbij door de warming-up over te slaan. Bouw rustig op en bouw ook weer rustig af met een cooling-down. Hierdoor krijgen uw spieren meer tijd om de afvalstoffen af te voeren.

https://rug-care.nl/rugpijn-helmond/ziekteverzuim-bij-medewerkers-helmond/