Rug-Care heeft zich gespecialiseerd in het revalideren van nekproblemen. We kijken bij onze aanpak niet alleen naar het lokale probleem, maar naar de totale aanpak. We hebben aandacht voor een betere houding tijdens uw dagelijkse leven en een gezonde leefstijl. Wij doen alles wat nodig is om de klachten die u heeft onder controle te krijgen.

Langdurige klachten veroorzaken vaak gecompenseerd gedrag en zo ontstaan er veel ongecontroleerde bewegingen, met als gevolg dat andere delen van het lichaam overbelast worden.

Aan de hand van uw situatie en klachten, krijgt u van Rug-Care de tools om uw rugklachten onder controle te krijgen. Wij maken hiervoor gebruik van internationaal wetenschappelijk bewezen revalidatieconcepten. Hierbij krijgt met name de motor control een belangrijke functie in het revalidatieproces. Deze nektoestellen zijn uniek, omdat u oefent in de natuurlijke beweging van de nek.

Tijdens de revalidatie maken wij gebruik van apparatuur waarbij u een actieve, gecontroleerde en rustige beweging kunt uitvoeren in een zo geïsoleerd en veilig mogelijke situatie. Aan de hand van de intake, het lichamelijk onderzoek en de test met onze speciale Rug-Care apparatuur maken we een inschatting welk Rug-Care traject (27,14,6) voor u het beste is.

Revalidatie behandeltraject

 1. Intake
  Uw vaste fysiotherapeut bespreekt met u de bevindingen aan de hand van een uitgevoerd lichamelijk onderzoek en de vragenlijsten die u thuis heeft ingevuld. Tevens krijgt u een korte uitleg over het Rug-Care concept. Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u?
 2. Test
  Op onze speciale Rug-Care apparatuur wordt een test afgenomen waarbij de uitslag met u wordt  besproken en het revalidatie-advies wordt gegeven, die aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.
 3. Behandelproces
  Het behandelproces volgt aan de hand van de testuitslagen. De fysiotherapeut begeleidt u met de oefeningen op de gespecialiseerde trainingsapparatuur. Ook is er veel aandacht voor de juiste houding in allerlei dagelijkse situaties en advies over een gezonde levensstijl. Indien nodig maken wij gebruik van manipulaties en mobilisatie. De nadruk van deze fase van revalidatie, ligt met name op de mobiliteitsverbetering en motor control.
 4. Tussenevaluatie
  De begintest wordt halverwege het behandelproces herhaalt, zodat we een goed beeld krijgen of de te verwachte doelen behaald worden. Indien nodig wordt het behandeltraject bijgesteld.
 5. Behandelproces vervolg
  Aan de hand van de testuitslagen wordt het vervolg van het behandeltraject vastgesteld en uitgevoerd. De nadruk van deze fase ligt meer op krachtverbetering en het vasthouden van behaalde resultaten.
 6. Eindtest en evaluatiegesprek
  Het revalidatietraject wordt geëvalueerd aan de hand van de eindtest met de opnieuw ingevulde vragenlijsten en de bevindingen van uw fysiotherapeut. Ook wordt besproken hoe u preventief aan de slag kan gaan zodat uw klachten niet terugkeren.
 7. Hoe nu verder?
  Aan de hand van uw eindgesprek wordt uw preventie besproken. Dit kan op verschillende manieren, die individueel ingevuld kunnen worden aan de hand van uw wensen en mogelijkheden. Wij bieden indien nodig een post-revalidatietraject aan. Als geen post-revalidatietraject nodig is, kunt u beslissen of u een preventietraject wil afnemen.

Maak een afspraak

  “Rugcare heeft mij heel goed geholpen met een fijne begeleiding en waardevolle adviezen.”

  fysio, fysio Helmond, fysiopraktijk, fysiopraktijk Helmond, fysiotherapeut, fysiotherapeut Helmond, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Helmond, fysiotherapie, fysiotherapie Helmond, Fysiotherapie Rug-Care, Fysiotherapie Rug-Care Helmond, Rug-Care, Rug-Care Helmond, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Helmond, bewegen Helmond, bewegen, beweging, beweging Helmond, rugexpert, rugexpert Helmond, rugexpertise, rugexpertise Helmond, rugcentrum, rugcentrum Helmond, rugexpertcentrum, rugexpertcentrum Helmond

  “Doordat ik het revalidatie traject heb doorlopen bij rugcare, zijn mijn artrose klachten in mijn rug verminderd, zodat ik geen medicijnen meer hoef in te nemen.”

  fysio, fysio Helmond, fysiopraktijk, fysiopraktijk Helmond, fysiotherapeut, fysiotherapeut Helmond, fysiotherapeuten, fysiotherapeuten Helmond, fysiotherapie, fysiotherapie Helmond, Fysiotherapie Rug-Care, Fysiotherapie Rug-Care Helmond, Rug-Care, Rug-Care Helmond, fysiotherapiepraktijk, fysiotherapiepraktijk Helmond, bewegen Helmond, bewegen, beweging, beweging Helmond, rugexpert, rugexpert Helmond, rugexpertise, rugexpertise Helmond, rugcentrum, rugcentrum Helmond, rugexpertcentrum, rugexpertcentrum Helmond
  Call Now Button