Op deze website geeft Rug-care haar gebruikers toegang tot informatie over Rug-care (paramedische zorg) en overige diensten. Dit doen wij steeds op basis van de actuele beschikbare informatie.
Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan Rug-care geen garantie geven over de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties die particulieren of bedrijven op basis van de door Rug-care verstrekte informatie ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid.

Rug-care aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de Rug-care website. Rug-care behoudt zich ten alle tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Rug-care geen invloed heeft op de inhoud van die websites, kan zij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op deze websites.